43. Kongres o KGH

Posećenost na 43. međunarodnom kongresu o KGH , održanog u Sava centru od 5. do 7. decembra 2012. godine, je oborila rekord. Na izložbi opreme i dostignuća u okviru 43. kongresa o KGH učestvovalo je 167 firmi na više od 1200 m² izložbenog prostora.Proizvodi firme HERZ Armaturen su se kvalifikovali i naći će se u finalu prvenstva u Kijevu. Naša predstavništva i kolege iz Ukrajne i Poljske su se potrudili da ventili firme budu deo instalacija novo izgrađenih fudbalskih stadiona. Stadioni, arhitektura, konstrukcije i tehničkia rešenja, predstavljaju prava dostignuća modernog doba, a armatura firme HERZ se savršeno uklapa u postavljena rešenja i zahteve energetske efikasnosti.


 Kongres o KGH svake, pa i ove godine demonstrira vezu između teorije i prakse. Niti bi bilo kvalitetne izložbe bez odličnog kongresa i stotina stručnih radova; niti bi bilo tako dobrih radova da izložbe nisu nudile dobre alate i proizvode da se ideje iz radova prenesu u delo. Tim povodom je HERZ Armaturen ove godine predstavio najnovije dinamičke regulacione ventile 4006 i 4006 SMART, regulatore diferencijalnog pritiska 4002 i grejne stanice za decentralizovanu pripremu PTV u sistemima daljinskog grejanja.

Pored novih proizvoda HERZ Armaturen je ovaj kongres iskoristio da predstavi stručnoj javnosti novu internet prezentaciju gde stručna i dizajnerska energija imaju za cilj da zadovolje potrebe krajnjih korisnika u potrazi za informacijama o HERZ proizvodima.